Jag behöver tandläkarvård på grund av ett olycksfall som skett under fritiden