Ansökan om ersättning ur försäkringar som överförts från Suomi-bolaget