Samarbetspartner är till din hjälp när en skada inträffar