Jag körde en kollision med motorcykel eller annat lätt fordon