Jag ramlade omkull med motorcykel eller annat lätt fordon