Råkade du ut för en skada?
Allt kommer att ordna sig.

I Skadehjälpen hittar du anvisningar för skadesituationer och närmaste skadepartner som sköter skadan för dig.

Vad har hänt?