Råkade du ut för en skada?
Ingen fara.

I Skadehjälpen hittar du anvisningar för skadefall samt Pohjola Försäkrings samarbetspartner nära dig

Vad har hänt?